Koeru vallas ei tohi valimistoiminguid teha. Lisatud KOHTUMÄÄRUS!

09 aug 17
Sulge
Saada artikkel
Send this form
Category: Järvamaa

Tallinna Halduskohus rahuldas Järva maavanema esialgse õiguskaitse taotluse ning keelas Koeru vallal teha igasuguseid valimistoiminguid iseseisvas Koeru vallas.

 

Koeru Vallavolikogu 21. juuni otsusega nr 32 „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine ning valimiskomisjoni moodustamine“ otsustati 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel lähtuda olemasolevast haldusjaotusest ning valida Koeru Vallavolikogu.

 

Järva maavanem algatas 19. juulil otsuse nr 32 osas haldusjärelvalve ning tegi selle punktis 1 Koeru Vallavolikogule ettepaneku otsus nr 32 kehtetuks tunnistada, kuna see on vastuolus haldusreformi seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse punktidega.

 

Koeru Vallavolikogu arutas maavanema ettepanekut 21. juulil erakorralisel istungil, kus maavanema ettepanekut ei rahuldatud.

 

8. augustil saabus halduskohtule Järva maavanema protest otsuse nr 32 tühistamiseks. Koos kaebusega esitas maavanem ka esialgse õiguskaitse taotluse, milles palub peatada otsuse nr 32 kehtivuse. Protesti esitaja hinnangul on esialgse õiguskaitse kohaldamine vajalik avalikes huvides, et tagada kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste nõuetekohane korraldamine tulevase Järva valla territooriumil.

 

Tallinna Halduskohus rahuldas täna Järva maavanema esialgse õiguskaitse taotluse osaliselt ning keelas Koeru vallal Koeru Vallavolikogu 21. juuni otsuse nr 32 alusel toimingute (sealhulgas valimistoimingute) tegemise.

 

Koeru valla esialgse õiguskaitse taotluse jättis Riigikohus oma esmaspäevase otsusega rahuldamata.

 

Tallinna Halduskohtu tänast kohtumäärust saab lugeda SIIT. 

 

Riigikohtu esmaspäevase lahendi leiab SIIT.


Kommentaare ei ole
Lisa kommentaar *
*